Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,10

+0,08

+0,15%

Dầu Brent giao ngay

55,11

-0,05

-0,09%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

162,67

+0,05

+0,03%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

166,17

-0,11

-0,07%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,76

+0,10

+2,79%

Nguồn: Bloomberg.com