Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

59,72

-0,25

-0,42%

Dầu Brent giao ngay

66,65

-0,37

-0,55%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

178,12

-0,54

-0,30%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

203,96

+0,11

+0,05%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,63

-0,02

-0,64%

Nguồn: Bloomberg.com