Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,89

-0,08

-0,17%

Dầu Brent giao ngay

50,80

0,00

0,00%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

160,80

+0,32

+0,20%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,06

+0,30

+0,20%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,13

+0,05

+1,69%

Nguồn: Bloomberg.com