Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

43,47

+0,09

+0,21%

Dầu Brent giao ngay

45,96

+0,13

+0,28%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

144,47

+0,60

+0,42%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

138,53

+0,51

+0,37%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,04

+0,01

+0,40%

Nguồn: Bloomberg.com