Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

70,72

+0,19

+0,27%

Dầu Brent giao ngay

76,48

+0,17

+0,22%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

+0,02

+0,51%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

207,82

+0,36

+0,17%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

213,00

+0,10

+0,05%