Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,51

-0,10

-0,14%

Dầu Brent giao ngay

74,35

-0,19

-0,25%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,78

0,00

0,00%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

215,54

-0,69

-0,32%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

217,00

-0,69

-0,32%