Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,64

-0,08

-0,12%

Dầu Brent giao ngay

75,75

-0,07

-0,09%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

-0,01

-0,27%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

207,41

-0,38

-0,18%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

220,11

-0,11

-0,05%