Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,71

-0,01

-0,02%

Dầu Brent giao ngay

50,46

-0,01

-0,02%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

148,89

+0,18

+0,12%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

156,66

-0,35

-0,22%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,78

+0,05

+1,83%

Nguồn: Bloomberg.com