Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,65

-0,41

-0,89%

Dầu Brent giao ngay

46,78

-0,46

-0,97%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

136,70

-0,57

-0,42%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

145,95

-1,05

-0,71%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,14

+0,06

+1,78%

Nguồn: Bloomberg.com