Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,85

-0,26

-0,45%

Dầu Brent giao ngay

63,75

-0,09

-0,14%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

178,90

-0,03

-0,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

194,76

-0,02

-0,01%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

+0,03

+0,89%

Nguồn: Bloomberg.com