Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

59,70

+0,06

+0,10%

Dầu Brent giao ngay

66,50

+0,06

+0,09%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

178,52

-0,63

-0,35%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

203,47

-0,55

-0,27%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

+0,01

+0,22%

Nguồn: Bloomberg.com