Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

64,92

-0,33

-0,51%

Dầu Brent giao ngay

69,82

-0,29

-0,41%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,72

+0,00

+0,11%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

201,25

-0,10

-0,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

201,62

-0,62

-0,31%