Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,30

+0,33

+0,67%

Dầu Brent giao ngay

51,69

+0,25

+0,49%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

156,01

+1,01

+0,65%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,72

-2,95

-1,92%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,25

+0,01

+0,28%

Nguồn: Bloomberg.com