Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

67,07

-0,81

-1,19%

Dầu Brent giao ngay

75,72

-0,72

-0,94%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

0,00

-0,17%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

216,63

-1,51

-0,69%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

219,75

-1,23

-0,56%