Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

72,58

-0,18

-0,25%

Dầu Brent giao ngay

77,62

0,00

0,00%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,99

+0,01

+0,20%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

212,01

-1,35

-0,63%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

216,90

-0,82

-0,38%