Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

42,13

+0,21

+0,50%

Dầu Brent giao ngay

43,66

+0,19

+0,44%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

133,33

+1,19

+0,90%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

130,24

+0,74

+0,57%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,68

-0,03

-1,18%

Nguồn: Bloomberg.com