Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,00

-0,04

-0,08%

Dầu Brent giao ngay

51,46

-0,03

-0,06%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

164,10

-0,36

-0,22%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

160,05

-0,27

-0,17%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

-0,01

-0,34%

Nguồn: Bloomberg.com