Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,98

+0,11

+0,16%

Dầu Brent giao ngay

76,39

+0,18

+0,24%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,87

0,00

-0,10%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

208,80

-0,16

-0,08%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

221,73

+0,24

+0,11%