Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,37

+0,23

+0,35%

Dầu Brent giao ngay

70,49

-0,03

-0,04%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,36

-0,14

-4,14%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

194,53

+0,76

+0,39%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

213,39

-0,21

-0,10%