Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,85

-0,23

-0,49%

Dầu Brent giao ngay

47,99

-0,25

-0,52%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

140,83

-0,44

-0,31%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,92

-0,36

-0,24%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,36

+0,04

+1,20%

Nguồn: Bloomberg.com