Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,70

-0,29

-0,50%

Dầu Brent giao ngay

63,24

-0,37

-0,58%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

176,00

-1,20

-0,68%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

194,46

-0,61

-0,31%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,13

+0,00

+0,13%

Nguồn: Bloomberg.com