Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,63

+0,34

+0,68%

Dầu Brent giao ngay

58,96

+0,20

+0,34%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,72

+0,45

+10,63%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

139,95

+0,16

+0,11%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

184,46

+0,62

+0,34%