Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,75

-0,31

-0,57%

Dầu Brent giao ngay

56,03

-0,19

-0,34%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

168,26

+0,80

+0,48%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

170,13

+0,20

+0,12%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,87

-0,03

-0,72%

Nguồn: Bloomberg.com