Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

60,17

+0,33

+0,55%

Dầu Brent giao ngay

66,44

+0,28

+0,42%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

179,00

-0,30

-0,17%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

205,34

+0,13

+0,06%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

+0,06

+1,92%

Nguồn: Bloomberg.com