Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

64,58

+0,20

+0,31%

Dầu Brent giao ngay

69,53

-0,58

-0,83%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,71

+0,01

+0,33%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

201,54

+0,38

+0,19%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

201,95

+0,47

+0,23%