Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,80

0,00

0,00%

Dầu Brent giao ngay

52,19

+0,04

+0,08%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

164,09

-0,17

-0,10%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

156,21

-0,12

-0,08%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,24

-0,07

-2,02%

Nguồn: Bloomberg.com