Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,80

-1,08

-1,59%

Dầu Brent giao ngay

75,54

+0,24

+0,32%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,94

+0,01

+0,17%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

214,49

-3,65

-1,67%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

219,01

-1,97

-0,89%