Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

73,01

-0,44

-0,60%

Dầu Brent giao ngay

77,45

-0,40

-0,51%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,94

+0,00

+0,14%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

213,03

-0,26

-0,12%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

217,52

-0,30

-0,14%