Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

41,13

-0,01

-0,02%

Dầu Brent giao ngay

42,75

+0,05

+0,12%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

130,09

-0,53

-0,41%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

127,04

-2,46

-1,90%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,86

-0,02

-0,63%

Nguồn: Bloomberg.com