Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,06

-0,58

-1,22%

Dầu Brent giao ngay

49,37

-0,55

-1,10%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

149,71

-1,57

-1,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,14

-0,58

-0,39%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,86

-0,01

-0,52%

Nguồn: Bloomberg.com