Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,53

0,00

0,00%

Dầu Brent giao ngay

75,89

-0,06

-0,08%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,86

+0,01

+0,32%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

207,51

-0,36

-0,17%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

221,30

+0,16

+0,07%