Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,94

+0,04

+0,07%

Dầu Brent giao ngay

60,41

-0,03

-0,05%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

176,86

0,00

0,00%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

187,00

+0,31

+0,17%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

0,00

-0,10%

Nguồn: Bloomberg.com