Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,85

-0,19

-0,28%

Dầu Brent giao ngay

76,96

-0,38

-0,49%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,19

0,00

0,00%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

181,48

-1,01

-0,55%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

227,78

-0,65

-0,28%