Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,43

+0,20

+0,44%

Dầu Brent giao ngay

46,55

+0,17

+0,37%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

137,88

+0,17

+0,12%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

146,00

-0,27

-0,18%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,34

+0,03

+0,84%

Nguồn: Bloomberg.com