Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,93

+0,16

+0,30%

Dầu Brent giao ngay

56,95

+0,10

+0,18%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

168,10

-0,10

-0,06%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

170,60

+0,23

+0,14%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,81

+0,00

+0,08%

Nguồn: Bloomberg.com