Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

64,91

+0,53

+0,82%

Dầu Brent giao ngay

69,34

+0,58

+0,84%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,73

+0,03

+1,22%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

201,92

0,00

0,00%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

202,56

+1,17

+0,58%