Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,45

+0,12

+0,24%

Dầu Brent giao ngay

49,37

+0,05

+0,10%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

163,51

+0,32

+0,20%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

149,70

+0,30

+0,20%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,17

0,00

-0,05%

Nguồn: Bloomberg.com