Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,84

+0,04

+0,08%

Dầu Brent giao ngay

52,16

-0,13

-0,25%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

164,85

+0,59

+0,36%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

156,74

+0,41

+0,26%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,21

-0,10

-2,93%

Nguồn: Bloomberg.com