Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,56

-0,17

-0,25%

Dầu Brent giao ngay

74,97

-0,42

-0,56%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,90

0,00

-0,10%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

213,78

-0,63

-0,29%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

218,04

-0,55

-0,25%