Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,90

+0,21

+0,31%

Dầu Brent giao ngay

74,23

-0,06

-0,08%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,79

+0,01

+0,43%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

215,88

-0,31

-0,14%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

215,22

-0,30

-0,14%