Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,10

+0,12

+0,26%

Dầu Brent giao ngay

49,32

+0,06

+0,12%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

147,12

+0,43

+0,29%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

148,75

+0,13

+0,09%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,88

+0,01

+0,28%

Nguồn: Bloomberg.com