Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,63

+0,12

+0,17%

Dầu Brent giao ngay

77,24

+0,10

+0,13%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,90

+0,04

+1,51%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

211,24

+0,64

+0,30%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

224,52

+0,31

+0,14%