Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột Thịt Xương Bò . hàng phù hợp với thông tư 26/2012 BNNPTNT.

TAN

420

CANG HAI AN

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn gia súc - thủy sản:BỘT PHỤ PHẨM THỊT GÀ - CHICKEN BY-PRODUCT MEAL,PROTEIN 66.58%, ĐỘ ẨM 3.9%.Hàng NK phù hợp Mục 2,khoản B,STT 4240 - TT 26/2012 TTBNNPTNT.Mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột đạm từ lợn(Bột thịt xương lợn)(Công dụng: dùng trong sản xuất thức ăn CNTS) Phù hợp theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

430

PTSC DINH VU

CFR

Nguyên liệu SXTACN , Bột thịt xương bò , melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9 trang 3

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

Bột thịt xương bò- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

TAN

505

GREEN PORT (HP)

CFR

Nguyên liệu SXTACN gia súc gia cầm: bột thịt xương lợn, melamin không có (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3.

KG

0

CANG HAI AN

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn ( Porcine Meat And Bone Meal)

TAN

435

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

BÔT THỊT XƯƠNG LỢN - NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng)Phù hợp với thông tư 26 của Bộ NN & PTNT

KG

0

CANG XANH VIP

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ - INDIAN STEAM DRIED FISH MEAL, PROTEIN: 63,7%; ĐỘ ẨM: 6,2; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL: 1,12%, TVN 91MG/100GR

TAN

1,120

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

KG

1

TAN CANG 128

C&F

BỘT CÁ - TUNA FISHMEAL (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) .Protein :71.7 %

KG

1

CANG QT ITC PHU HUU

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - PERUVIAN STEAM DRIED FISH MEAL, PROTEIN 68,26%; ĐỘ ẨM 7,54; FREE SALMONELLA, FREE E-COLI, NACL 3,95%,

TAN

1,477

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột nội tạng cá ngừ 60% protein- NLSX thức ăn chăn nuôi, số thứ tự 8 trên Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi nhập khẩu lưu hành tại Việt Nam theo Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT)

TAN

950

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá (Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: SEW024419 - L2

TAN

1,202

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột tôm Krill, Krill meal ( Harina de krill ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Antartic As.

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan mực ( Squid liver powder) là nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, thủy sản, contract: DW17-047 (L2)

TAN

838

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan mực ( Squid liver powder ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá stt8, 100gram/gói, hàng mẫu chưa có nhãn hiệu

GOI

0

HO CHI MINH

CIP

Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

KG

1

CANG XANH VIP

C&F

Bột gan mực dẻo ( Squid liver paste) là nguyên liệu sx thức ăn cho thủy sản, Contract: OLG305SL105&OLG309SL106(L1)

TAN

1,012

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột đầu tôm dùng để làm thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%. Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012

KG

1

CANG HAI AN

CIF

CÁM MÌ - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

TAN

180

DINH VU NAM HAI

CFR

Cám mì dùng chế biến thức ăn gia súc

TAN

184

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mỳ viên, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc gia cầm, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

170

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Cám mỳ dạng bột nguyên liệu sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm (hàng mới 100%), phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

192

CANG TAN VU - HP

CIF

NLSXTACN: Cám mì (Wheat bran),hàng nhập phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/06/2012)

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mì bột. làm nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Phù hợp TT 26/2012/TT-BNNPTNT.

TAN

172

PTSC DINH VU

CFR

Cám mỳ (Wheat Bran) dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, phù hợp với thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

174

DINH VU NAM HAI

CFR

Cám mì viên - Nguyên liệu sản xuất TĂCN - Hàng phù hợp với TT26/2012 BNN & PTNT: Hàng rời

TAN

186

CANG KHANH HOI (HCM)

CFR

Wheat Bran/Pollard (Cám Mì) Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012. PFM/217 17 ngày 03/11/2017

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Wheat Bran/ Pollard (Cám Mì) Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Kết quả PTPL Số: 1004/TB-TCHQ ngày 03/02/2015

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Cám gạo dùng trong sản xuất thức ăn gia súc (hàng nhập theo mục 06, thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012. Hàng mới 100%.

KG

0

CANG XANH VIP

CFR

Cám Gạo ( Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 40 kg/bao, trọng lượng cả bì 40,2 kg/bao dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi )

KG

0

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DAF

Cám gạo dùng làm thức ăn cho cá NSX 16.09.2017 HSD 16.09.2017 , hàng mới 100%

TAN

375

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Corn Gluten Meal ( Gluten ngô ) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

595

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gluten ngô (CGF - Corn Gluten Feed). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

153

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS (Distillers Dried Grains Solubles). NK đúng theo TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/5/2012 (ô số 4245)

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

Corn Gluten Meal ( Gluten Ngô). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Gluten ngô - Bố sung protein trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT- BNNPTNT.

TAN

149

CANG TAN VU - HP

CIF

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

KG

0

NAM HAI

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS ( DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES) , nk theo TT 26/2012/TT-BNN ngày 25/6/2012, stt 4245

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bã ngô (DGGS: DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES)

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Khô dầu đậu tương( SOYABEAN MEAL) , Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

372

CANG CAI LAN (QNINH)

CIF

Khô dầu đậu tương ( soybean meal ).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

382

CANG CAI LAN (QNINH)

CFR

Khô dầu đậu tương. Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi.

KG

0

CANG CAI LAN (QNINH)

C&F

Phụ gia sản xuất thức ăn gia súc: MT.X +. HSD: 12/10/2019. Nhập khẩu theo TT 26/2012/ BNNPTNT.

TAN

3,580

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Dinh dưỡng bổ sung sắc tố trong thức ăn chăn nuôi, dạng bột, đóng bao - Canthaxanthin 10% - Hàng mới 100%. Số đăng ký nhập khâu 277-7/16-CN.

KG

65

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

ROVIMIX E-50 ADSORBATE - Hỗn hợp có thành phần Vitamin E hàm lượng 50% và chất mang. (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

KG

5

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

EMPYREAL 75 ( Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi ) - Cargill Incorporated, Mỹ

TAN

935

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Aqua Vita (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

8

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi ZINC OXIDE (FEED GRADE)

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: SELACID GREEN GROWTH MP

TAN

2,864

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Vitalink-bổ sung premix vitamin trong thức ăn chăn nuôi. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%

KG

17

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC