Mặt hàng

ĐVT

Giá USD

Cửa khẩu

Mã GH

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương gia cầm (Poultry Meat And Bone Meal)

TAN

550

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột Thịt Xương Bò. hàng phù hợp với thông tư 26/2012 BNNPTNT.

KG

0

CANG XANH VIP

CFR

Bột Thịt Xương Gia Cầm (POULTRY MEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt xương bò (đã qua sử lý nhiệt, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc). Độ ẩm 5.98%, protein 45.68%, không có E.coli,Salmonella

KG

0

CANG QT ITC PHU HUU

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò (Bovine Meat And Bone Meal)

TAN

465

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SXTACN gia súc gia cầm: Bột thịt xương gia cầm , melamin không có (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3.

KG

1

CANG XANH VIP

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

BÔT THỊT XƯƠNG LỢN - NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gia cầm ( Poultry by Product meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: MJS-256/17-PM65/SFT-SLB

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

TAN

100

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Bột cá (Steam Dried Fish Meal) là nguyên liêu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: YFM/EXQ/002/17-18

TAN

1,152

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Fishmeal) là nguyên liêu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: PI/838

TAN

1,172

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột cá (Peruvian Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: 20170914

TAN

1,352

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Thịt Xương Gia Cầm (POULTRY MEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

KG

1

CANG XANH VIP

C&F

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTN, hàm lượng protein trên 60%.Hàng mới 100%.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

TAN

1

CANG TAN VU - HP

C&F

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN- BỘT GAN MỰC

TAN

610

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: DỊCH GAN MỰC - SQUID LIVER PASTE

TAN

850

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT GAN MỰC - SQUID LIVER POWDER, PROTEIN: 43,86%; ĐỘ ẨM: 8,74%, SALMONELLA AND E-COLI NEGATIVE

TAN

794

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

WHEAT BRAN PELLETS ( CÁM MÌ VIÊN, NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI )

TAN

186

CANG QTE LONG AN S1

CFR

Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

TAN

170

CANG XANH VIP

CFR

Cám mỳ viên nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

189

CANG HON GAI (Q.N)

CFR

Cám mỳ (Wheat Bran) dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

175

DINH VU NAM HAI

CFR

Cám Mì ,dùng làm nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi

TAN

182

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mỳ bột - nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, STT số 3 trên thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT.

TAN

200

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Cám mì viên, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp tiêu chuẩn QCVN 01-78:2011/BNNPTNT

KG

0

CANG XANH VIP

CIF

Cám mì viên, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT, Hàng mới 100%

TAN

168

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

TAN

175

DINH VU NAM HAI

CFR

Cám mì dùng chế biến thức ăn gia súc

TAN

180

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

TAN

193

CANG TRANSVINA (HP)

C&F

Cám mỳ, nguyên liệu sản xuất TĂCN. Hàng phù hợp tiêu chuẩn QCVN 01-78 : 2011/BNNPTNT.

KG

0

DINH VU NAM HAI

C&F

Cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction) - Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT- hàng mới 100%.

KG

0

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: BOT GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN MEAL)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN FEED)

TAN

148

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Gluten ngô - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp TT26/2012 TT BNNPTNT, hàng bao trong container 40kg/bao.

TAN

153

CANG XANH VIP

CFR

Corn Gluten Feed (Gluten ngô) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo TT 26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

149

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

KG

0

PTSC DINH VU

C&F

Bã ngô (DDGS - Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi dành cho gia súc, gia cầm. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (DDGS) - Bã ngô - nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo thông tư 26/2012/TT BNNPTNT. Lấy mẫu giám định theo TK: 101601423340 (12/09/2017)

TAN

236

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Dried Distillers Grains with Solubles (Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc- DDGS).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNN

TAN

243

DINH VU NAM HAI

C&F

Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi: Khô Dầu Đậu Tương ( hàng xá trong hầm tàu).Hàng nhập khẩu phù hợp với Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT.

TAN

346

CANG SP-PSA (V.TAU)

CFR

Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi : Khô dầu đậu nành (Soyabean Meal).Hàng NK phù hợp theo TT 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.Khoản giảm giá: 1,823.42USD

TAN

384

CANG INTERFLOUR (VT)

CIF

Khô dầu đậu tương( nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi) nhập khẩu phù hợp theo thông tư 26/2012/TT-BNN&PTNT ngày 25/06/2013

USD

365

CANG SP-PSA (V.TAU)

C&F

Khô dầu đậu tương (không có mùi chua mốc) (Brazilian Hipro Soybean Meal): Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật ( độ ẩm :12,44 %)

TAN

379

CANG SITV (VUNG TAU)

CFR

Chế phẩm bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (MYCOFIX PLUS) Hàng mới 100%

KG

5

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất phụ gia bổ trợ trong SX TACN gia súc gia cầm: LEVUCELL SB 10 ME TITAN. Nhà sản xuất: F.X WIENINGER GmbH.

KG

25

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Monocalcium Phosphate Feed Grade. Nhập khẩu theo TT26/2012/TT-BNNPTNT, dòng 4247

TAN

380

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất bổ sung (Compound Premix 2033 For Fish) là nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản ; Contract : HT20171011-SL (L2)

TAN

5,140

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

IntelliBond Z (Zinc Hydroxychloride) - Chất phụ gia bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%

KG

7

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc - thủy sản: BIO PEPTIDE-S , PROTEIN 50,18%; ĐỘ ẨM 7,66%; AFLATOXIN<10PPB, XƠ THÔ 2,99%, BO THƠ 1,78%

TAN

640

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất bổ sung ( Aqua-vita ) Dùng để sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

8

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

MCP ( Monocalcium phosphate) (50 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi, chứa Calcium hydrogen phosphate hydrate, canxi carbonat, sắt sulfat và canxi sunphat, dạng bột

TAN

455

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nuklospray S20-20 ( 25kg/bao) : Chế phẩm dùng làm thức ăn bổ sung cho lợn con, thành phần đường, lactose, protein, chất béo,.... dạng bột

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

FISH SOLUBLE LIQUID FOR FEED PURPOSE ( Dịch cá - chất bổ sung đạm cá trong sản xuất thức ăn chăn nuôi . Nhập khẩu theo trang 200 mục 2175 thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012 )

TAN

19,999

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi ZINC OXIDE (FEED GRADE)

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC