Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G/H

Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn và gia cầm : Bột thịt xương bò , hàng phù hợp với thông tư 24/2017/TT- BNNPTNT.

TAN

420

DINH VU NAM HAI

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn (Porcine Meat And Bone Meal)

TAN

440

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gia cầm ( Australian Poultry Meal) là nguyên liêu sx thức ăn cho Chăn nuôi,Thủy sản; contract: IRS15258.

TAN

784

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt xương lợn - Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

TAN

350

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

Bột gia cầm (Poultry Meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: S-24267 (L2)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Thịt Xương Gia Cầm (Bột Gia Cấm) - Nguyên liệu sản xuất thức CNTS

TAN

650

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột gia cầm (Poultry Meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: S-24267 (L1)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 60%.Do Arabian Cooperative Co. (Osul Poultry) sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

KG

1

CANG XANH VIP

CFR

Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi (1.5kg/gói). Hàng mẫu, mới 100%

GOI

1

HO CHI MINH

DAP

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : Bột cá - THAI FISHMEAL, PROTEIN 65,20%; ĐỘ ẨM 6,90%; TVN 121MG/100GM

TAN

1,492

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Fishmeal) là nguyên liêu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: PI/856.

TAN

1,193

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột Cá thủy phân ( Protein: 63.78%; fat: 8.6%; moisture: 4.2; ash: 16.5%) Nguyên liệu snr xuất thức ăn chăn nuôi.hàng thuộc thông tư 26

TAN

880

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

Bột cá cơm khô, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

KG

1

CANG XANH VIP

C&F

Bột gan mực ( Squid liver powder) là nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, thủy sản, contract: DW17-052 (L2)

TAN

823

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan mực ( Squid liver powder ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu Sản Xuất thức ăn chăn nuôi: Cám gạo trích ly - Indian Deoiled Rice Bran Extraction Grade 2.

TAN

154

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Gluten Ngô - Corn Gluten Feed - dùng làm thức ăn chăn nuôi (01 bao = 40 kg) hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012 TT BNNPTNT theo mục 4, Hàng mới 100%.

TAN

147

TAN CANG HAI PHONG

CIF

Bột Gluten ngô - Bố sung protein trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT- BNNPTNT.

KG

1

DINH VU NAM HAI

CFR

Bã Ngô (DDGS) - Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

212

CANG CONT SPITC

CFR

Khô dầu đậu tương (Soyabean Meal), độ ẩm tối đa 13%, hàm lượng aflatoxin tối đa 50 PPB, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, phù hợp thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

375

DINH VU NAM HAI

CFR

Khô dầu đậu tương - ARGENTINE SOYABEAN MEAL (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) - Hàng nhập khẩu theo danh mục TT 26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

378

CANG QT SP-SSA(SSIT)

C&F

Khô Dầu Đậu Nành ( Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ). Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2012 TT- BNNPTNT.

TAN

434

CANG VICT

C&F

Khô dầu đậu nành ( nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi ). Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

TAN

393

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

Khô dầu đậu tương (không có mùi chua mốc) (Brazillian Hipro Soybean Meal): Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật ( độ ẩm :12.08 %)

TAN

382

CANG SITV (VUNG TAU)

CFR

Khô dầu đậu nành (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT- BNNPTNT 25/06/2012)

TAN

358

CANG QT SP-SSA(SSIT)

CFR

Chế phẩm bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (BIOMIN PEP 125) Hàng mới 100%

KG

35

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Thức ăn chăn nuôi- BAYMIX GROBIG BS, hàng mới 100%

KG

7

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Adimix Butyrate 30% Coated ( Chất Phụ Gia Dùng Trong Thức Ăn Chăn Nuôi)- Hàng Mới 100%

BAO

156

CANG ICD PHUOCLONG 1

CIF

Premix TW-IN ( Premix Khoáng) ( 25kg/bao) : Chế phẩm bổ sung cho thức ăn chăn nuôi ( mã CAS : N/A )

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Soyaplex Plus (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DABOMB-P - Chất bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNN, Hàng không chịu thuế VAT theo luật số 71/2014/QH13(TT26/2015/TT-BTC)

TAN

800

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

MCP ( Monocalcium phosphate) (50 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi, chứa Calcium hydrogen phosphate hydrate, canxi carbonat, sắt sulfat và canxi sunphat, dạng bột

TAN

433

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

HILYSES. Sản phẩm nấm men thủy phân, dùng bổ sung trong thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập theo STT 289; TT26/TT-BNNPTNT.NSX: USINA SÃO LUIZ S/A - Brazil.KQGD:1309/TB-KĐ4 ngày 29/09/2014

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

MONO DI-CALCIUM PHOSPHATE 21% FEED GRADE (nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi).

TAN

42,995

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC