Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Bột gia cầm (Poultry Meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: S-24297 ( L1)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm : Bột Thịt Xương Bò . hàng phù hợp với thông tư 24/2017/TT- BNNPTNT.

TAN

420

DINH VU NAM HAI

CFR

Bột Thịt Xương Lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS)

TAN

435

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 60%. Do SU OL CO., LTD sản xuất. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

KG

1

GREEN PORT (HP)

CFR

Bột Gan Cá Ngừ - Tuna Liver Powder (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) Protein: 60 %

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - INDIAN STEAM DRIED FISH MEAL, PROTEIN 67,44%; ĐỘ ẨM 7,04;SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL 2,16%, TVN 86MG/100GR

TAN

1,387

CANG VICT

CFR

Bột Cá dùng cho thức ăn chăn nuôi ( Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo công văn số 17709/BTC-TCT ngày 04/12/2014 )

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá (Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: SEW025579

TAN

1,302

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Protêin: 65% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Fishmeal Marketing Development Co., Ltd.. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1,697

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá hồi, dùng làm thức ăn chăn nuôi, 25kg/bao, 3944 bao. Hàng mới 100%

TAN

860

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

TAN

850

DINH VU NAM HAI

CIF

Bột gan mực nhão (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Squid Liver Paste), hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan mực ( Squid Liver Powder ) : Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản ( 25 kg/bao)

TAN

826

CANG VICT

C&F

Bột gan mực nhão ( Squid liver paste ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá cơm khô, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

KG

2

CANG XANH VIP

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản - cao gan mực ( hàng mới 100%)

TAN

980

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột đầu tôm dùng để làm thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%. Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012

KG

1

TAN CANG 128

CIF

Cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction) -Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012 /TT-BNN PTNT- hàng mới 100%

TAN

164

CANG TRANSVINA (HP)

CFR

Cám gạo trích ly - INDIAN DE OILED RICE BRAN EXTRACTION MEAL- . Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%

TAN

164

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Cám gạo trích ly - INDIAN DE OILED RICE BRAN EXTRACTION ) . Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%

TAN

164

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: Tấm gạo dạng bột Nutech (Broken rice in processing). HSD: 08/01/2020. Nhập khẩu theo TT 26/2012/BNNPTNT, ngày 25/06/2012.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN FEED)

TAN

170

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS. NK đúng theo TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/5/2012

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

Bột Gluten Ngô (CORN GLUTEN MEAL - nguyên liệu SX TĂGS, mục 4 - TT26/2012/TT-BNNPTNT)

KG

130

CANG TAN VU - HP

CIF

Bột gluten ngô (CGF - Corn Gluten Feed). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

159

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột bã ngô (DDGS) -DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT theo dòng 42;45. Hàng mới 100%

KG

14

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Khô dầu đậu tương - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

389

CANG CAI LAN (QNINH)

C&F

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sản xuất TACN) hàng thuộc quy định theo quy chuẩn QCVN 01-78:2011/BNNPTNT, thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012, công văn 17709/BTC-TCT của BTC

TAN

371

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

STEAROLAC 90. Sản phẩm bổ sung axit béo có nguồn gốc từ dầu cọ dùng bổ sung thức ăn chăn nuôi bò sữa

KG

1

CANG XANH VIP

CIF

Nuklospray S20-20 ( 25kg/bao) : Chế phẩm dùng làm thức ăn bổ sung cho lợn con, thành phần đường, lactose, protein, chất béo,.... dạng bột

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi -Formi NDF, 25kgs/bags. Hàng mới 100%.

KG

2

CANG CONT SPITC

CIF

Clostat HC Dry - Chất bổ sung men tiêu hóa trong TĂCN. (Free of Charge : 3.540Kg)

KG

7

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Rovimix VS 0499 ( 20 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung chứa nhiều loại vitamin, dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi ( mã CAS : NA)

KG

16

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chế phẩm dùng trong chăn nuôi-Bột huyết tương lợn: CTCGRO; Bao bột 25kg ; ML: PTA0047332A. HD:03/2019; SX: PURETEIN.

KG

27

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất phụ gia bổ trợ trong SX TACN gia súc gia cầm : ALKOSEL 3000. Nhà sản xuất: Lallemand INC. Canada

KG

13

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Monocalcium Phosphate Feed Grade. Nhập khẩu theo TT26/2012/TT-BNNPTNT, dòng 4247

TAN

430

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

GROPRO (Bổ sung protein dễ tiêu hóa và các chất dinh dưỡng từ nấm men Saccharomyces cerevisiae thủy phân trong TACN) Hàng NK theo QĐ 363/QĐ-CN-TĂCN ngày 29/03/2017. KQPTPL 1536/TB-KD4 ngày 02/11/2017

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phụ gia sản xuất thức ăn gia súc: MT.X +. HSD: 07/12/2019. Nhập khẩu theo TT 26/2012/ BNNPTNT.

TAN

3,580

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC