Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương gia cầm

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SXTACN gia súc gia cầm: bột thịt xương lợn, melamin không có (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3.

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

Nguyên liệu SXTACN , Bột thịt xương bò , melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9 trang 3

KG

0

CANG HAI AN

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò, cừu, hươu nai, dê

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 65%.Do Arabian Cooperative Co. (Osul Poultry sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

KG

1

CANG XANH VIP

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn gia súc - thủy sản:BỘT PHỤ PHẨM THỊT GÀ - CHICKEN BY-PRODUCT MEAL,PROTEIN 66.27%, ĐỘ ẨM 4.2%.Hàng NK phù hợp Mục 2,khoản B,STT 4240 - TT 26/2012 TTBNNPTNT.Mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột Thịt Xương Bò. hàng phù hợp với thông tư 26/2012 BNNPTNT.

KG

0

CANG XANH VIP

CFR

Bột Thịt Xương Gia Cầm (POULTRY MEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá (Fish meal) là nguyên liêu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: 2017JS8086VN

TAN

1,183

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, xuất sứ Argentina, hàm lượng protein trên 60%. Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTNT.Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ - INDIAN STEAM DRIED FISH MEAL, PROTEIN 66,5%; ĐỘ ẨM: 6,3%; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL: 1,45%, TVN 88MG/100GR

TAN

1,192

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Indian Steam Dried Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: SC/030

TAN

1,152

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột Cá dùng cho thức ăn chăn nuôi ( Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo công văn số 17709/BTC-TCT ngày 04/12/2014 )

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, xuất sứ Mauritania, hàm lượng protein trên 60%. Hàng phù hợp TT26/2012-Bộ NN & PTNT.Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàm lượng protein trên 64%. Do PERMEX PRODUCER & EXPORTER CORP sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

KG

1

CANG XANH VIP

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng)

TAN

100

CANG XANH VIP

C&F

Bột cá, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi, xuất sứ Peru, hàm lượng protein trên 60%.Hàng mới 100%

TAN

1,445

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan mực ( Squid liver powder) là Nguyên liệu sx thức ăn cho Thủy sản; contract: HN-SLB-013 (L2)

TAN

828

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan mực ( Squid liver powder ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt lợn. Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017

KG

1

CANG XANH VIP

CIF

Bột cá phèn làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (tên khoa học Parupeneus barberinus) (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04 /2017/TT-BNNPTNT) (hàng đóng bao 25kgNW/bao; tổng 1085 bao)

KG

0

DINH VU NAM HAI

CIF

Bột gan mực dẻo ( Squid liver paste) là nguyên liệu sx thức ăn cho thủy sản, Contract: OL250SL095 (L1)

TAN

882

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan mực (Dạng nhão, Protêin: 28% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Qingdao Shenghejing Bio-Tech Co., Ltd. Hàng NK theo TT 66/2011/TT-BNNPTNT và QĐ 678/QĐ-TCTS-TTKN)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mì viên, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp tiêu chuẩn QCVN 01-78:2011/BNNPTNT

KG

0

CANG XANH VIP

CIF

Cám mỳ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN

TAN

193

CANG TRANSVINA (HP)

C&F

Cám mỳ dạng bột nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

191

CTY TAN CANG 128

CFR

Cám mì - nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

199

TAN CANG HAI PHONG

CFR

cám mì bột (wheat bran pellest),nguyên liệu dùng để sản xuất TACN phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNN,thuộc mục 3

KG

0

CANG XANH VIP

CFR

Cám mì - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

TAN

186

TAN CANG 128

CFR

Cám mỳ, nguyên liệu sản xuất TĂCN. Hàng phù hợp tiêu chuẩn theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT QCVN 01-78 : 2011/BNNPTNT.

KG

0

DINH VU NAM HAI

C&F

Cám mỳ (Wheat Bran) dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

175

DINH VU NAM HAI

CFR

Cám Mì - Wheat Bran. (nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi.) Hàng nhập khẩu theo STT 03, TT 26/2012/TT- BNNPNTN

TAN

197

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám mỳ viên nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

189

CANG HON GAI (Q.N)

CFR

Cám mỳ - Nguyên liệu sản xuất thưc ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu phù hợp với mục 3 của TT 26/2012 TT BNNPTNT, hàng bao trong container 30kg/bao

TAN

4,471

TAN VU HAI PHONG

CFR

Cám Gạo ( Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 40 kg/bao, trọng lượng cả bì 40,2 kg/bao dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi )

KG

0

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DAF

Cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction) - Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT- hàng mới 100%.

KG

0

CANG XANH VIP

CFR

Cám gạo trích ly .( Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ), Hàng nhập theo Thông tư 26/TT-BNNPTNN

TAN

152

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Gluten ngô - Bố sung protein trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập phù hợp với thông tư 26/2012/TT- BNNPTNT.

TAN

150

CANG XANH VIP

CFR

Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Gluten Ngô chế biến thức ăn gia súc

TAN

151

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột bã Ngô (DDGS) -Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT.

KG

0

DINH VU NAM HAI

CFR

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245

KG

0

PTSC DINH VU

C&F

DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (DDGS) - Bã ngô - nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK theo thông tư 26/2012/TT BNNPTNT. Lấy mẫu giám định theo TK: 101601423340 (12/09/2017)

TAN

226

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi) hàng thuộc quy định theo quy chuẩn QCVN01-78:2011/BNNPTNT; thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012; Công văn 17709/BTC-TCT của BTC. Hàng tàu xá

TAN

367

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

Khô dầu đậu tương: hàng xá, hàng dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

TAN

368

CANG INTERFLOUR (VT)

C&F

Khô dầu đậu nành. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo TT 26/2012/TT-BNNPTN

TAN

364

CANG INTERFLOUR (VT)

CIF

Khô dầu đậu tương, độ ẩm 11.97%, hoạt độ Urê 0,04mgN/phút, Aflatoxin 50ppb max - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

378

CANG CAI LAN (QNINH)

C&F

Rovimix VS 0499 ( 20 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung chứa nhiều loại vitamin, dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi

KG

16

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất bổ sung ( Aqua-vita ) Dùng để sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

8

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

ROVIMIX AD3 1000/200: - Hỗn hợp Vitamin A và Vitamin D đã tạo hạt với Gelatin, Glycerin, Carbonhydrate và Canxi Silicate. Dùng làm chất bổ sung trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

KG

23

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Clostridium butyricum +Bacillus licheniformis+Bacillus subtilis (Phụ gia Thức ăn chăn nuôi , nhập khẩu theo quyết định 896 /QĐ-CN-TĂCN sồ 443-11/16 -CN , hàng mới 100%

KG

2,220

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Monocalcium Phosphate Feed Grade. Nhập khẩu theo TT26/2012/TT-BNNPTNT, dòng 4247

TAN

380

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Mt.x + ( 25kg/bao) : Chế phẩm bổ sung trong chăn nuôi, thành phần chính là hỗn hợp khoáng quartz, calcite, dolomit và beta glucan, protein

KG

3

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

XAMACOL 40 (bổ sung chất tạo màu, chất chiết xuất từ thực vật), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/05/2012, mới 100%

TAN

6,500

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC