Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G/H

Bột Thịt Xương Bò (Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS)

TAN

410

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương gia cầm (Poultry Meat And Bone Meal)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

PORCINE MEAT AND BONE MEAL (BỘT THỊT XƯƠNG LỢN) Trang 02 mục 09 thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

TAN

371

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột gia cầm (POULTRY BY PRODUCT MEAL).Hàng mới 100%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm : Bột Thịt Xương Bò . hàng phù hợp với thông tư 24/2017/TT- BNNPTNT.

TAN

420

DINH VU NAM HAI

CFR

Bột gia cầm (Poultry Meal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: S-24253.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Thịt Xương Lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS)

TAN

435

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

BỘT CÁ - FISHMEAL ( Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) Protein: 68.7 %

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - OMAN STEAM DRIED FISHMEAL, PROTEIN 66,50%; ĐỘ ẨM 6,10;TVN 73MG/100GM, NACL 1.36%.

TAN

1.282

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - THAILAND STEAM DRIED FISHMEAL, PROTEIN 62,20%; ĐỘ ẨM 7,98;TVN 118,125MG/100GM, NACL 3.08%.

TAN

1.430

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng trong thức ăn chăn nuôi (0.5kg/gói). Hàng mẫu, mới 100%

GOI

1

HO CHI MINH

DAP

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - INDIAN STEAM DRIED FISH MEAL, PROTEIN 66,18%; ĐỘ ẨM 7,89; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL 1,85%, TVN 81,05MG/100GR

TAN

1.307

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

TAN

100

CANG TAN VU - HP

C&F

Bột gan mực - Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

TAN

823

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột tôm Krill, ( Krill Meal ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Manufacturing Llc.

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Cám gạo chiết ly (Deoiled Rice Bran Extraction) - Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT- hàng mới 100%

TAN

156

CANG TRANSVINA (HP)

CFR

Corn Gluten Meal ( Gluten Ngô). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: BOT GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN MEAL)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gluten ngô (CGF - Corn Gluten Feed). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

159

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Gluten ngô ,Nguyên liệu sản xuất TĂCN gia súc gia cầm..Hàng phù hợp TT 26/2012/TT-BNNPTNTngày 25/06/12 của Bộ NNPNT. Hãng sản xuất: QINHUANGDAO LIHUA STARCH CO., LTD

TAN

160

DINH VU NAM HAI

CIF

Corn Gluten Meal ( Gluten ngô ) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

610

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

WHEAT DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES ( WHEAT DDGS ) - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc, nguyên liệu SXTA chăn nuôi. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

TAN

236

CANG DINH VU - HP

CFR

Khô dầu đậu tương ( SOYABEAN MEAL) , Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

356

CANG CAI LAN (QNINH)

CIF

KHÔ DẦU ĐẬU TƯƠNG (NLSX TACN) hàng phù hợp thông tư 26/2012TT-BNNPTNT

TAN

394

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất TĂ gia súc - thủy sản: EZ PROTEIN (PECO) (Phế liệu thu được từ quá trình chiết suất dầu đậu tương ) PROTEIN: 50,82%; ĐỘ ẨM: 6,40%, AFLATOXIN<20PPB, UREASE ACTIVITY 0.15N/G/MIN

TAN

643

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Đạm đậu nành cô đặc (Pro: 60% Min.) - Sản phẩm thu được sau chiết suất dầu đậu tương, dùng làm NL SXTĂ cho tôm, cá (Nhà SX: Sementes Selecta S.A. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi) hàng thuộc quy định theo quy chuẩn QCVN01-78:2011/BNNPTNT; thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012; Công văn 17709/BTC-TCT của BTC.

TAN

372

CANG CAI LAN (QNINH)

CFR

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Aqua Vita (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

8

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Dabomb-P ( 25 kg/bao) : Bột đậu nành đã lên men và đã chiết béo, dùng bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi

TAN

752

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Monocalcium Phosphate (50 kg/bao) - Bổ sung canxi và phốt phát cho thức ăn chăn nuôi. Hàng mới. Lô: DK-0517, HSD: 04/2020. Hàng NK theo mục 4247, TT26/2012/TT-BNNPTNT.

TAN

438

TAN CANG HAI PHONG

CIF

HILYSES. Sản phẩm nấm men thủy phân, dùng bổ sung trong thức ăn chăn nuôi.Hàng nhập theo STT 289; TT26/TT-BNNPTNT.NSX: USINA SÃO LUIZ S/A - Brazil.KQGD:1309/TB-KĐ4 ngày 29/09/2014

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

CANTHAPLUS 10% (Bổ sung chất tạo màu Canthaxanthin trong thức ăn chăn nuôi). Gói 5kg. Hàng mới 100%. DKKT XNCL Cục Chăn Nuôi số : 10/01321/18, ngày 29/01/2018. Số đăng ký NK 195-7/11-CN Canthaplus 10

KG

44

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC