Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Bột Thịt Xương Bò (Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS)

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho gia súc gia cầm: Bột Thịt Xương Bò, hàng phù hợp với thông tư 26/2012 BNNPTNT.

TAN

420

DINH VU NAM HAI

CFR

Nguyên liệu sản xuất TĂ gia súc-thủy sản: BỘT THỊT GÀ - POULTRY MEAL PROTEIN: 69,1%; Độ ẩm: 5,31%

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 60%.Do Arabian Cooperative Co. (Osul Poultry sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

KG

1

CANG XANH VIP

CFR

Nguyên liệu SXTACN gia súc, gia cầm : Bột thịt xương từ lợn, melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT dòng 9 trang 3

KG

0

TAN CANG 128

CFR

Nguyên liệu SXTACN cho động vật (trừ loài nhai lại ) : Bột thịt xương gia cầm, melamin không có ( Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT)

KG

1

CANG TAN VU - HP

CFR

Bột Thịt Xương Lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS)

TAN

435

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn, melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT dòng 9 trang 3,Hàng không nằm trong danh mục CITES

KG

0

CANG HAI AN

C&F

Bột cá hồi, dùng làm thức ăn chăn nuôi, 25kg/bao, 3927 bao. Hàng mới 100%

TAN

885

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Steam Dried Fish Meal) là nguyên liêu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: YFM/EXQ/002/17-18 (L2)

TAN

1.152

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá - TUNA (PURE) FISH MEAL (HIGH PRO). Nguyên liệu sản xuất bổ sung thức ăn chăn nuôi gia súc thủy sản,hàng nhập khẩu theo stt 08 danh mục TT số 26/2012/TT-BNN&PTNT ngày 26/05/2012.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng)Phù hợp với thông tư 26 của Bộ NN & PTNT

KG

0

DINH VU NAM HAI

C&F

Bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi. Hàm lượng protein trên 60%. Do SAINT LOUIS SEA PRODUCTION SUARL sx. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012)

TAN

1.230

CANG TAN VU - HP

C&F

Bột Thịt Xương Gia Cầm (POULTRY MEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

TAN

770

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan cá ngừ (TUNA LIVER POWDER) - nguyên liệu có nguồn gốc từ thủy sản dùng để sản xuất TĂCN, hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT, số thứ tự 8

KG

1

TAN CANG HAI PHONG

CIF

Bột cá phèn bảo quản lạnh, làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (Parupeneus barberinus) (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04 /2017/TT-BNNPTNT) (hàng đóng bao 25kgNW/bao; tổng 1085 bao)

KG

0

DINH VU NAM HAI

CIF

Bột gan mực ( Squid liver powder) là nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, thủy sản, contract: DW17-047 (L3)

TAN

838

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan mực (Protêin: 45% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Hyundai Special Feed Ind. Co., Ltd. Hàng NK theo TT 66/2011/TT-BNNPTNT và văn bản số 308/TCTS-VP)

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá cơm khô, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

KG

2

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Bột tôm Krill, Krill meal ( Béo cao ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Antartic As.

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Bột cá (hàng mới 100%)

TAN

1.200

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Dùng làm thức ăn chăn nuôi,không dùng làm thức ăn cho người, Hàng không thuộc danh mục CITES và không chịu thuê GTGT)

KG

1

CANG XANH VIP

C&F

BỘT MỰC-SQUID MEAL (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12)

KG

2

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan mực dẻo ( Squid liver paste) là nguyên liệu sx thức ăn cho thủy sản, Contract: OLG250SL095 & OLG309SL106 (L2)

TAN

882

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột đầu tôm dùng để làm thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%. Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012

KG

1

TAN CANG 128

CIF

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI : CÁM MỲ VIÊN , NK THEO TT 26/2012/TT - BNN NGÀY 25/6/2012, stt 3.

KG

194

HOANG DIEU (HP)

CFR

Cám mỳ dạng bột nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

191

CTY TAN CANG 128

CFR

Cám mỳ viên - nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, STT số 3 trên thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

TAN

196

CANG TAN VU - HP

CIF

Cám mỳ bột, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc gia cầm, phù hợp TT26/2012/TT-BNN

TAN

195

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Cám mỳ (Wheat Bran) dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, phù hợp với thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT

TAN

174

DINH VU NAM HAI

CFR

Cám mì viên. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 01-78

TAN

196

HOANG DIEU (HP)

C&F

cám mì viên (wheat bran pel lets) nguyên liệu sản xuấtTACN cho gia súc gia cầm.Hàng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 ngày 01/01/2015 phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNN,thuộc mục 3

KG

0

TAN CANG HAI PHONG

C&F

Cám mỳ dạng bột nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi,hàng mới 100%.phù hợp số thứ tự 03 trong TT26/2012/TT-BNN.

TAN

175

CANG TAN VU - HP

CFR

Cám gạo- nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản. Hạn sử dụng: 03/04/2019. Hàng mới 100%

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Cám gạo chiết ly (Deoiled Rice Bran Extraction) - Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT- hàng mới 100%

TAN

156

CANG TRANSVINA (HP)

CFR

Cám Gạo ( Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 40 kg/bao, trọng lượng cả bì 40,2 kg/bao dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi )

KG

0

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

DAF

Gluten Ngô - Corn Gluten Feed - dùng làm thức ăn chăn nuôi (01 bao = 40 kg), hàng mới 100%.

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Corn Gluten Meal (Gluten Ngô) Nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 ngày 01/01/2015.

KG

1

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gluten ngô (CGF - Corn Gluten Feed). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

TAN

153

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột bã ngô (DDGS) - Phụ phẩm thức ăn chăn nuôi phù hợp STT 14 của TT26/2012/BNN hàng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật 71/QH13/2014 mới 100%

KG

6

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DDGS: Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng phù hợp với thông tư 26/2012-BNNPTNT,hàng mới 100%.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật 71

KG

0

PTSC DINH VU

C&F

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi) hàng thuộc quy định theo quy chuẩn QCVN01-78:2011/BNNPTNT; thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012; Công văn 17709/BTC-TCT của BTC. Hàng tàu xá

TAN

367

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

Khô dầu đậu nành (SOYABEAN MEAL ). Nguyên liêu thức ăn chăn nuôi, hàng NK theo stt 05 danh mục TT sô 26/2012/TT-BNN & PTNT ngày 26/05/2012.

TAN

377

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

Khô dầu đậu nành (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT- BNNPTNT 25/06/2012)

TAN

361

TANCANG CAIMEP TVAI

CFR

Khô Dầu Đậu Nành (Argentine Hipro Soyameal) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu thuộc danh mục TT số 26/2012/TT-BNN&PTNT ngày 26/05/2012.

TAN

361

CANG PTSC (VUNG TAU)

C&F

Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi : Khô dầu đậu nành ( Soyabean Meal ).Hàng NK phù hợp theo TT 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

TAN

341

CANG INTERFLOUR (VT)

CIF

Nguyên liệu dùng trong SX TACN gia súc gia cầm: BERGAFAT HTL-306 (BERG & SCHMIDT (M) BHD. Nhập theo 26/2012/TT-BNNPTNT dòng 2345 trang 212. Nhà sản xuất: Berg & Schmidt (M) BHD.

TAN

960

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất bổ sung đạm và béo dùng cho heo con PROTILAC 20/35. Số đăng ký NK 321-11/16-CN, 25kg/bao). Hàng mới 100%

KG

1.090

CANG DINH VU - HP

CIF

Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi: PRELAC, 25kg/ bao, hàng mới 100%. Hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT (STT 3545)

TAN

680

TAN CANG HAI PHONG

CFR

Chế phẩm bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (MYCOFIX PLUS 3.0) Hàng mới 100%

KG

4

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Rovimix VS 0499 ( 20 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung chứa nhiều loại vitamin, dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi

KG

16

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

MCP ( Monocalcium phosphate) (50 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung khoáng trong thức ăn chăn nuôi, chứa Calcium hydrogen phosphate hydrate, canxi carbonat, sắt sulfat và canxi sunphat, dạng bột

TAN

455

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Aqua Vita (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

8

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Dabomb-P ( 25 kg/bao) : Bột đậu nành đã lên men và đã chiết béo, dùng bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi

TAN

752

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Sinophos Brand Feed Grade Dicalcium Phosphate DCP 21, Mã công nhận số 582-10/17-CN

KG

0

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

XAMACOL 40 (bổ sung chất tạo màu, chất chiết xuất từ thực vật), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/05/2012, mới 100%

TAN

6.500

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chế phẩm cung cấp Biotin hàm lượng 100%- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (ROVIMIX BIOTIN HP ),STT:1673 Danh mục TT26/2012/TT-BNNPTNT, KQ PTPL:400/PTPLMN-NV

KG

48

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC