Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Bột thịt xương bò (đã qua sử lý nhiệt, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc). Độ ẩm 7.2%, Protein 40.02%, không có E.coli,Salmonella

TAN

283,1891

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SXTACN : Bột thịt xương gia cầm , Hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT,

KG

9,1466

NAM HAI

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

KG

0,4273

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt xương lợn - nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

KG

0,465

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SXTACN cho lợn,gia cầm : bột thịt xương lợn, không có melamine (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3)

KG

0,2704

CANG DINH VU - HP

CFR

Bột thịt xương gia cầm - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

KG

0,948

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

KG

0,4016

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ - FISH MEAL, PROTEIN: 65,16%; ĐỘ ẨM: 5,96%; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL: 3,10%, TVN 76.77 Mg/100 g

KG

1,1916

CANG ICD PHUOCLONG 1

CFR

Bột Cá dùng cho thức ăn chăn nuôi ( Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo công văn số 17709/BTC-TCT ngày 04/12/2014 )

KG

1,32

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá ( Fish meal ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

1,7015

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Protêin: 65% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Sea Pride LLC. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

KG

1,6014

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ- STEAM DRIED FISHMEAL, PROTEIN 65,50%; ĐỘ ẨM 8,30; SALMONELLA NOT DETECTED, E-COLI NOT DETECTED, NACL 4,00%, TVN 119MG/100GR

TAN

1498,4838

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá hồi, dùng làm thức ăn chăn nuôi, 25kg/bao, 4984 bao. Hàng mới 100%

TAN

1070,4188

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Protêin: 65% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Dimolfin S.A. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1691,5213

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: DỊCH GAN MỰC - SQUID LIVER PASTE (FEED GRADE)

TAN

1070,5072

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột cá cơm khô (Tên khoa học: Engraulidae), không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites

KG

1,2

DINH VU NAM HAI

C&F

Bột Gan Mực ( Squid liver powder) là nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, thủy sản, contract: WJ18-021-SLB2.

TAN

833,042

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi : Bột gan mực ( Squid Liver Powder ) ( 25 kg/bao)- NK theo Quyết định số 174/QĐ-TCTS-TTKN ngày 17/4/2015

TAN

846,8579

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT GAN MỰC - SQUID LIVER POWDER, PROTEIN: 43,59%; ĐỘ ẨM: 8,07%, SALMONELLA AND E-COLI NEGATIVE

TAN

851,5512

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Cám gạo chiết ly - Nguyên liệu sx thức ăn gia súc hàng nhập phù hợpTT26/2012/BNN& PTNT

TAN

152,3804

CANG TAN VU - HP

C&F

Nguyên liệu dùng để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột gluten ngô (CGM)-Corn Gluten Meal, Hàng mới 100%

KG

0,6426

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gluten ngô (Corn Gluten meal). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

KG

0,6094

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0,1535

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Gluten ngô ( Corn gluten meal) là nguyên liệu sản xuất thức ăn cho chăn nuôi, Thủy sản; contact: XLCGM2018004 (L1).

TAN

627,3812

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Corn Gluten Meal (Gluten Ngô) Nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật số 71/2014/QH13 ngày 01/01/2015.

KG

0,6487

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Corn Gluten Meal ( Gluten ngô ) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

610,5501

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột bã ngô DDGS (Distillers Dried Grains WithSolubles) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp với TT 26/2012 TT BNNPTNT theo dòng 4245.

KG

26,407

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SX TĂCN: bột bã ngô-DDGS (phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc). Hàng phù hợp TT26/2012/BNNPTNT, hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo TT26/2015/TT-BTC và CV17709/BTC-TCT.

KG

0,2388

CANG TAN VU - HP

CIF

WHEAT DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES ( WHEAT DDGS ) - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc, nguyên liệu SXTA chăn nuôi. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

TAN

252,5627

CANG XANH VIP

CFR

Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - DDGS(bột bã ngô-Distillers Dried Grains with Solubles)-NL SX TĂ GS,Mục 4245-TT26/2012/TT-BNNPTNT)

KG

2,029

DINH VU NAM HAI

C&F

Khô Dầu Đậu Nành (Argentine Soyabean Meal) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu thuộc danh mục TT số 26/2012/TT-BNN&PTNT ngày 26/05/2012.

TAN

507,5

CANG SITV (VUNG TAU)

C&F

Khô Dầu Đậu Nành (Nguyên liệu SX TĂ chăn nuôi). Hàng nhập khẩu theo thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

TAN

460,9032

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

Khô dầu đậu nành (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)

TAN

438,0115

CANG SITV (VUNG TAU)

CIF

Chất phụ gia thức ăn gia súc,gia cầm Bổ sung khô dầu đậu tương lên men trong thức ăn chăn nuôi HISOY 25KG/BAO NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÙ HỢP QĐ 904/QĐ-CN-TĂCN ,HÀNG MỚI 100%.

KG

177,8512

CANG XANH VIP

CIF

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/BNNPTNT của bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn.

KG

0,4631

GREEN PORT (HP)

CFR

Khô dầu đậu tương - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

478,3805

CANG CAI LAN (QNINH)

C&F

Khô dầu đậu tương: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%.

TAN

462,4723

CANG CAI LAN (QNINH)

CFR

KHÔ DẦU ĐẬU TƯƠNG (SOYABEAN MEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

462,0517

CANG BUORBON

CFR

Bột bánh mỳ (Bakery meal), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

KG

0,2447

CANG TAN VU - HP

CFR

Bổ sung vi khuẩn có lợi Bacillus subtilis trong TACN gia súc, gia cầm: CALSPORIN (20kg/ctn, lô: 704002V, HD: 04/2022, lô: 705001V, HD: 05/2022) NSX: Asahi Calpis Wellness Co., Ltd - Japan

KG

48,0137

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Jaco Vitamix 303 ( Bổ sung Premix Vitamin trong thức ăn chăn nuôi lợn giai đoạn sinh trưởng)

KG

8,1031

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: PREMULAC 20, chế phẩm bổ sung dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi có thành phần chính là đạm, chất béo, đường, nk theo CV số: 972/CN-TACN ngày10/09/12của CCN.

KG

1,08

CANG XANH VIP

CIF

Clostat SP Dry - Chất bổ sung vi khuẩn có lợi trong TĂCN.

KG

7,5066

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi : Premix TW-IN ( Premix Khoáng) ( 25kg/bao) ( mã CAS : 7558-80-7/7487-88-9)- NK theo Quyết định số 875/QĐ-TCTS-TTKN ngày 31/12/2015

KG

2,5616

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi- ZINC OXIDE (FEED GRADE) (25Kg/Bag) NSX: 05/2018 HSD 2 năm từ ngày sx. Hàng mới 100%, hàng thuộc stt 3640, thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT

KG

1,9009

DINH VU NAM HAI

CIF

DABOMB-P - Bột đậu nành lên men dùng bổ sung đạm trong thức ăn gia súc - Nguyên liệu SXTĂCN - Hàng phù hợp TT26/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 ( Số TT 2819/TT26/2012/TT-BNNPTNT)

TAN

765,468

CANG TAN VU - HP

CIF

ROVIMIX HY-D 1.25%( Dẫn chất vitamin D3 hàm lượng 1.25%, chất độn và phụ gia - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi), KQ PTPL:360/PTPLMN, STT: 4133 Danh mục TT26/2012/TT-BNNPTNT

KG

309,391

HO CHI MINH

CIP

Dinh dưỡng bổ sung sắc tố trong thức ăn chăn nuôi, dạng bột, đóng bao - Canthaxanthin 10% - Hàng mới 100%. Số đăng ký nhập khâu 277-7/16-CN

KG

47

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Sangrovit extra, nguyen lieu san xuat tacn, moi 100%. so giay phep 71-6/15-CN, nha SX Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH Germany.

KG

23

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Aqua Vita (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

7,8931

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguồn: VITIC